Ferrosan/Pfizer i Gladsaxe havde i forbindelse med flytning af en del af virksomheden til udlandet flere rester af råvarer, som virksomheden skulle af med. Her blev egnede overskydende råvarer og rester fx sprit leveret til biogasanlæg og brug som kulstofkilde.

Meget produktionsudstyr blev sat på auktion og en stor del blev solgt videre til andre virksomheder.

Biogasanlægget sparede indkøb i råvarer. Virksomheder sparede på økonomien ved at købe brugt produktionsudstyr i stedet for at købe nyt. Ferrosan/Pfizer fik mindre affald de skulle af med og bedre økonomi.