Beskrivelse

Flyvestationen lukkede i 2004, og i den forbindelse overgik ejendommen til Freja ejendomme.
”Vi ser det som en del af den historiske fortælling om Flyvestationen. Selvforsyningen spillede en stor rolle. Der var noget sjovt i tanken om at genbruge et gammel vandværk” – projektleder Rune Christiansen.
Vandværket er blevet end del af afværgeboringerne som går ud på at pumpe grundvand op som ikke nødvendigvis er forurenet. Det sker for at forhindre, at forureningen når frem til områder med drikkevandsboringer.
Inde i vandværket bliver vandet kørt igennem kulfiltre, inden det føres ud i de dertil indrettede forsinkelsesbassiner.

Kontaktperson:

Alexandra Vamberg
FREJA EJENDOMME A/S
AVA@FREJA.BIZ
+453373081