7.000 tons overskudsjord fra udgravning til regnvandssøer ved Høje Gladsaxe– blev kørt 8 km til Novo Nordisk nye park. Besparelser i projektet var: indkøb og transport af 7000 ton råjord, afgift og bortskaffes af 7000 tons overskudsjord. Nordvand som etablerede regnvandssøerne sparede ca. 180.000 kr.