Husk!

Kontakt altid din kommune for at høre, om dit projekt med at gøre rest til ressource, kræver særlige miljøtilladelser, når du har fundet en udbyder eller aftager til dine ressourcer. Husk også, at ressourcedating formidler alene kontakten mellem parterne og påtager sig intet ansvar for aftaler, som indgås. Det er ligeledes op til parterne selv at undersøge yderligere lovgivning på området.

Jord

Opgravning, flytning og genanvendelse af jord er omfattet af regler i Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven. Du kan læse mere om reglerne på Jordbasen.dk

Byggeaffald

Kontakt din kommune om regler med krav til for screening af bygninger inden nedrivning og regler for brug af knust beton eller lign ende til brug for opfyld som erstatning for primære råstoffer. Fx opfyld af kælder i stedet for brug af jord mm.

Kemikalier

Tjek om dit projekt er omfattet af regler om transport af farligt gods.

Affaldsafgift

Restprodukter, som du beslutter at smide ud og sende til forbrænding eller deponi pålægges en affaldsafgift.  Du kan se, hvad affaldsafgiften er på hjemmesiden for affaldsforbrændingsanlæg.

Hvis man frasorterer restprodukter, som andre kan bruge eller genanvende sparer man afgiften!