Vi tillader os at fjerne annoncer, som ikke opfylder formålet eller er upassende. Du skal have rettigheder til alle fotos som du anvender i annoncer og ved at uploade dem til ressourcedating.dk giver du automatisk rettigheder til, at alle andre kan anvende dem.

Bygcirkulært.dk formidler alene kontakten mellem parterne og påtager sig intet ansvar for aftaler, som indgås. Det er ligeledes op til parterne selv at undersøge lovgivningen på området. Hvis du er i tvivl om hvilke tilladelser, som er nødvendige for dit projekt, så kontakt din kommune.

OBS! husk at kommunen ofte skal godkende dit projekt.

Byggematerialer

Byggematerialer, som er affald, fra renovering eller nedrivning skal anmeldes til kommunen, som klassificerer det som rent, forurenet eller farligt. Det er kommunen, der klassificerer (dvs. vurderer om affaldet er rent, forurenet eller farligt) og anviser herefter det farlige- og miljøproblematiske affald til godkendte modtagere. Derfor skal kommunen, hvor ressourcerne fremkommer, ofte ind over dit projekt. Der kan også være krav til brug af materialerne som byggematerialer.

Byggematerialer, der kan genbruges direkte uden forarbejdning, er ikke affald, men kan være omfattet af byggelovgivningen, når de indgår i nyt byggeri.

Byggematerialer, der kan genbruges efter en mindre forarbejdning, er omfattet af affaldslovgivningen og kan være omfattet af byggelovgivning, når de indgår i nyt byggeri.

Det er tilladt at genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil. Fx genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer. Dog må du ikke genbruge materialer, der indeholder asbest eller PCB.

Du kan læse mere om reglerne for byggeaffald Miljøstyrelsens hjemmeside eller på VCOB Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, som blandt andet har denne guide til hvilke gamle byggematerialer, som kan genanvendes.

Overskudsjord

Opgravning, flytning og genanvendelse af overskudsjord er omfattet af regler i Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven og lov om miljøvurdering. Kontakt din kommune om dit projekt.