Rudersdal Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Rådvad Stenhuggeri om genbrug af de kommunale kirkegårdes sløjfede gravsten. Det sparer verdens naturreserver af granitter, som for en stor del ellers skulle importeres i fra Østen. Før blev de brugte gravstene knust til vejmateriel. Man undgår at knuse god granit. Granitten er allerede brudt og forarbejdet, så denne arbejdsproces skal ikke gentages og påvirke miljøet negativt. Stenhuggeriet sparer penge på granit og køberen får en billigere gravsten – hvis man køber genbrugsgranit.

Alle parter i aftalen – kirkegården, miljøet, naturen og stenhuggeren får fordel af genbrugstanken – og gravstenskøberen kan med god samvittighed spare 10-30% af prisen i forhold til en ny gravsten.

Råstoffer spares, transport fra østen spares (CO2), energi til knusning og fremstilling spares, og penge spares